Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap
Gemeente Amersfoort, Restauratie- en Verkeersplan, David Zuiderhoek, 1946

Column 8: Een autoluwe stadsring

door Johan Galjaard, stedenbouwkundige en lid van de programmaraad van FASadE

Onlangs heeft de ‘Kopgroep groenblauwe Stadsring’ in de Amersfoortse gemeenteraad haar plannen gepresenteerd voor een ‘groenblauwe, autoluwe Stadsring’. Johanna van der Werff formuleerde de ideeën van de kopgroep als volgt: ‘Amersfoort heeft als stad grote kwaliteiten en biedt (…) een aantrekkelijk woon- en werkomgeving. Kwaliteiten om te behouden én te versterken. Kansen daarvoor liggen bij de Stadsring, een typisch product uit de jaren ’50 en ’60, toen de auto vrij baan kreeg als vehikel voor economische ontwikkeling. Deze zes/zevenbaansweg heeft maar één functie: verkeersafwikkeling. Terwijl er zoveel méér zou kunnen dan autorijden.’

Een goede gedachte om de Stadsring als meer te zien dan een verkeersweg. Ooit grensde de stad hier aan het open landschap met als overgang de buitengracht die hier de Beek werd genoemd. Van de kwaliteiten van een groenblauwe stadsrand is nu niet veel meer over en al bij de aanleg van de Stadsring werd de demping van de Beek door velen als een te groot offer gezien. Het is dan ook niet de eerste keer dat er plannen worden gepresenteerd voor een nieuwe inrichting van de Stadsring. Het aardige is dat er al lang een ontwerp voor klaar ligt: het nooit uitgevoerde Restauratie- en Verkeersplan uit 1946.

De zoektocht naar een weg ‘terug’, eigenlijk ‘vooruit’, is nu meer dan ooit de moeite waard maar misschien ook beter mogelijk dan ooit. De Stadsring is als eerste verkeersweg rond de stad nooit helemaal gesloten, eigenlijk fungeert ze als kortsluiting tussen twee radialen, de Amsterdamseweg en de Hogeweg, ideaal voor het doorgaand verkeer. De afleiding van dit doorgaande verkeer naar de tweede ring langs onder meer het Valleikanaal laat te wensen over, omdat ook deze ring nooit helemaal gesloten is. Misschien vormt de door velen verfoeide Westelijke Rondweg wel dè oplossing voor een autoluwe Stadsring.

Door dit passtuk in de wegenstructuur wordt de tweede ring min of meer gesloten en ontstaat tevens een derde ring rond Amersfoort, in combinatie met beide rijkswegen aan de noord- en oostkant. Het doorgaande verkeer kan straks goed om de stad worden geleid en  ook een autovrije binnenstad verlaagt de verkeersdruk op de Stadsring. Misschien kan door aanvullende verkeersmaatregelen ook de Nieuwe Poort zodanig ontlast worden, dat deze niet meer hoeft te worden aangepast. Met het geld dat daardoor bespaard wordt, kan de herinrichting van de Stadsring ter hand worden genomen. En hoe mooi zou het zijn om de voor de Westelijke Rondweg gekapte bomen te compenseren langs de Stadsring?

Lees ook de columns die eerder verschenen.

Gemeente Amersfoort, Restauratie- en Verkeersplan, David Zuiderhoek, 1946
FASadE agendeert / Lees meer
FASadE gaat in gesprek over hedendaagse vraagstukken in de stad. Opgaven met betrekking tot architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp worden aangekaart en uitgelicht in debatten, lezingen en excursies. Kijk in onze agenda voor een overzicht van onze activiteiten!