Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap

Columnreeks in De Stad Amersfoort

"Ruimtelijke of architectonische kwaliteit wordt vaak nog als luxeproduct gezien, maar is dat allesbehalve. Het is de basis van hoe een stad functioneert en hoe plezierig het is om ergens te wonen”,

Vanaf 17 maart verschijnt er tweewekelijks een column in De Stad Amersfoort. Het is een initiatief van FAsadE en stadsbouwmeester Micha de Haas om het belang van stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit onder de aandacht te brengen. In de columnreeks komen uiteenlopende, maatschappelijk relevante onderwerpen gelieerd aan architectuur en stedenbouw aan bod. Het idee is dat het een estafettereeks wordt, waarbij verschillende professionals actulele onderwerpen op de agenda plaatsen. Voorlopig zijn er onderwerpen genoeg om over te schrijven: hoogbouw, krapte op de woningmarkt of mobiliteit bijvoorbeeld. Het is de bedoeling dat ook jonge makers aan het woord komen.

Foto: Dirk Verwoerd
FASadE agendeert / Lees meer
FASadE gaat in gesprek over hedendaagse vraagstukken in de stad. Opgaven met betrekking tot architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp worden aangekaart en uitgelicht in debatten, lezingen en excursies. Kijk in onze agenda voor een overzicht van onze activiteiten!