Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap

Bijeenkomst Cirkelstad Hergebruik bouwproducten

Cirkelstad organsieert een bijeenkomst vanuit de Community of Practice over hergebruik van bouwmaterialen. Deze vindt plaats op dinsdagmiddag 28 juni van 14.00 uur - 16.00 uur. Locatie: Lomans Totaalinstallateur. Aanmelden kan bij Wytze Kuijper door een mail te sturen naar: wytze@cirkelstad.nl 

Welke informatie wil wie, wanneer weten van een bestaand bouwwerk om tot hoogwaardig hergebruik te komen? De misvatting dat er voor 97% wordt hergebruikt vraagt om een verdere duiding. Het misleidende is dat het hier gaat om laagwaardig hergebruik. Gelijk of hoogwaardig hergebruik is slechts1%! Meten is weten. Het laatste IPCC rapport is nog maar eens heel duidelijk: we moeten nu actie ondernemen - er rest ons geen acht jaar meer tot 2030. Circulariteit, en meer specifiek hoogwaardig hergebruik, kan op korte termijn een enorme leersprint opleveren een daarmee een deel van de oplossing ook voor de nog nieuw te bouwen bouwwerken. Overheden, consumenten en producenten dienen hier samen aan te werken. 

Tal van vragen zijn nog onbeantwoord zoals het alloceren en bundelen van stromen, zero-emissie transport, duiden van losmaakbaarheid en herbruikbaarheid van materialen en producten. Naast deze belangrijke indicatoren is tevens de vraag hoe zit het met de gewenste garanties, keurmerk, leveringsgarantie bij (gelijkwaardig)hergebruik?  Welke rol heeft de opdrachtgever en de opdrachtnemer bij het aanjagen van hoogwaardig hergebruik? De echte inzichten krijg je als je gewoon aan de slag gaat!

Casus Provinciehuis Gelderland
Het kan als je het wilt! Aan de hand van o.a. de cases van het Provinciehuis Gelderland gaan we de al geleerde lessen delen met opdrachtgevers als gemeenten, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en opdrachtnemers als bouwers, ‘slopers’, architecten in Amersfoort e.o. Goed voorbeeld doet volgen. 

Verkenning
Kan je vroegtijdig inventariseren gaan verplichten en waar dient deze inventarisatie dan aan te voldoen en hoe betrekken we, enthousiasmeren we de keten (architecten en projectontwikkelaars en bouwers) om hier ook mee aan de slag te gaan?

Agenda:

13:30 u inloop
14:00 u start - Welkom namen Ewout Berkhof | Lomans Totaalinstallatie & Intro Cirkelstad | Wytze Kuijper
14:15 u Wie is Lomans Totaalinstallatie | Dorien Kuipers
14:30 u Intro Hoogwaardig hergebruik | Wytze Kuijper
14:35 u Presentatie Arend van de Beek | Lagemaat

15:00 u Pauze

15:05 u Dialoog | Hoogwaardig hergebruik #hoedan

Hoe komen we samen tot een andere mindset en in actie in de bouwkolom?
En gaan we van de Hoef West een landelijk aanprekende voorbeeld casus maken?

16:00 - 16:45 u napraten in de kroeg van Lomans

FASadE agendeert / Lees meer
FASadE gaat in gesprek over hedendaagse vraagstukken in de stad. Opgaven met betrekking tot architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp worden aangekaart en uitgelicht in debatten, lezingen en excursies. Kijk in onze agenda voor een overzicht van onze activiteiten!