Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap
fragment foto door Gerhard Oude Vrielink

Tentoonstelling 'De Stad en het Water' in Museum Flehite - 6 juli tm 10 nov

Deze zomer zie je nog nét het dak van een zinkend huis boven het wateroppervlak van de Westsingel uitsteken. Amersfoort staat nog niet onder water gelukkig. Wèl vraagt kunstenaar Willem de Haan met zijn werk ‘Motor Home’ met humor aandacht voor de verwoestende kracht die water kan hebben. Motor Home is onderdeel van de tentoonstelling ‘De Stad en het Water’ in Museum Flehite

Water is nuttig, van levensbelang zelfs, maar in ons laaggelegen land soms ook gevaarlijk en levensbedreigend. 'De Stad en het Water' laat de relatie zien van mensen met water in het verleden, het nu én in de toekomst. Een mix van oude en nieuwe kunst, foto's en kaarten brengen de waterverhalen van Amersfoort tot leven. Daarbij was de Waterkaart Amersfoort van FASadE een bron van inspiratie.

Als onderdeel van de tentoonstelling richtte FASadE een zaal in over wonen en water. Erik van Marissing interviewde Amersfoorters die aan, op of bij het water wonen en fotograaf Rufus de Vries maakte van hen portretten. Een waaier aan Amersfoortse woningen aan/op/in het water is in beeld gebracht door Gerhard Oude Vrielink. Dat de woonopgave en de wateropgave nog altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn komt hierbij naar voren.

FASadE werkt met AIR Rotterdam, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en NEOS samen om de leermethode 'Leren in de Metropolder' in Amersfoort in het architectuuronderwijs te laten landen. Deze educatiemethode is gebaseerd op 'design thinking' en daagt leerlingen uit om aan een concrete opgave te werken samen met professionals. Als pilot is voor De Stad en het Water een opdracht geformuleerd rondom een wateropgave. Na de zomervakantie gaat de eerste school er al mee aan de slag. 

fragment foto door Gerhard Oude Vrielink fragment foto door Gerhard Oude Vrielink fragment foto kunstwerk Willem de Haan
FASadE agendeert / Lees meer
FASadE gaat in gesprek over hedendaagse vraagstukken in de stad. Opgaven met betrekking tot architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp worden aangekaart en uitgelicht in debatten, lezingen en excursies. Kijk in onze agenda voor een overzicht van onze activiteiten!