Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap

TIP: EO Wijersprijsvraag

Hoe kunnen stikstofreductie en klimaatadaptatie elkaar versterken om onze steden en landschappen klaar te stomen voor de toekomst? Een toekomst waarin natuurlijke systemen in balans zijn en de kwaliteit van de leefomgeving hoog is. Het thema van de EO Wijersprijs is dit jaar: WAAR WIJ WILLEN WONEN, geïnspireerd op het Verkadealbum 'Waar wij wonen' uit 1937 van schrijver, onderwijzer en natuurbeschermer Jac. P. Thijsse.

In de inleiding van een van deze Verkadealbums met de sprekende titel Waar wij wonen – beschrijft Jac. P. Thijsse de schoonheid van Nederland. Met het album wilde hij de kwaliteit en de kracht van onze leefomgeving bij een groter publiek onder de aandacht brengen. Dit deed hij deels vanuit een grote zorg over de staat van het landschap. Hij zag dat het onder druk stond, en vreesde dat de verbinding tussen mens en natuur verloren zou gaan. Met de prenten in het album toonde Thijsse een landschap waar de mensen naar konden verlangen, waar ze van moesten leren houden.

De kwaliteit van onze leefomgeving staat 100 jaar later nog steeds onder druk. We staan voor grote opgaven die het karakter ervan hoe dan ook zullen veranderen. De Eo Wijersstichting stelt als hedendaagse Thijsse de vraag: hoe kunnen stikstofreductie en klimaatadaptatie samen een hefboom zijn om onze steden en landschappen klaar te stomen voor een aantrekkelijke toekomst? Hoe ziet onze omgeving eruit als we deze opgaven in samenhang oplossen, waardoor natuurlijke systemen weer in gezonde balans komen? De sleutel daarvoor ligt bij ontwerpend onderzoek en verbeeldingskracht.

Op woensdagmiddag 5 oktober is de kick-off bij RCE in Amersfoort. Op die bijeenkomst kunnen geïnteresseerde ontwerpteams kennismaken met de opgave en de regio’s. Meld u hier aan voor de kick-off bijeenkomst!

FASadE agendeert / Lees meer
FASadE gaat in gesprek over hedendaagse vraagstukken in de stad. Opgaven met betrekking tot architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp worden aangekaart en uitgelicht in debatten, lezingen en excursies. Kijk in onze agenda voor een overzicht van onze activiteiten!