Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap

Tip: Oproep voor Projecten Rotterdam Architectuur Maand 2022

Het Nieuwe Instituut wordt de hele maand juni omgedoopt tot Festivalhart van de Rotterdamse Architectuur Maand 2022. Naast een imposant Podium op het dak van Het Nieuwe Instituut, is de hoofdtentoonstelling van de RA Maand gedurende de hele maand juni te zien in Gallery 1 (Grote zaal HNI). 

De hoofdtentoonstelling van de RA Maand sluit aan bij het thema van de landelijke Dag van de Architectuur: (T)Huis. Hierin worden urgente vraagstukken rondom wonen en de woonomgeving geadresseerd. De druk op betaalbaarheid, gelijke kansen en het bouwen aan een duurzame woonomgeving is groot en de oplossingen zijn niet eenvoudig. Welke rol speelt ontwerp in het vinden van een uitweg? Welke kansen zien ontwerpers, opdrachtgevers, burgers en beleidsmakers voor betaalbare en toegankelijke, duurzame, innovatieve en kwalitatieve woonmilieus?

Met een Oproep voor Projecten worden ontwerpers, ontwerpopleidingen, beleidsmakers en overige partijen uit het hele land uitgenodigd die zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van de leefomgeving, om projecten in te zenden voor de hoofdtentoonstelling van de RA Maand ’22. Het volledige persbericht is hieronder te vinden, de Oproep is in zowel Nederlands als Engels te vinden op de website van de RA Maand en sluit op 27 maart.

FASadE agendeert / Lees meer
FASadE gaat in gesprek over hedendaagse vraagstukken in de stad. Opgaven met betrekking tot architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp worden aangekaart en uitgelicht in debatten, lezingen en excursies. Kijk in onze agenda voor een overzicht van onze activiteiten!