Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap
foto: Jeroen Schaaphok Fotografie

Lotte Schuitemaker neemt afscheid bij FASadE

Na ruim drie jaar actieve betrokkenheid heeft Lotte Schuitemaker besloten zich volledig te richten op haar baan bij het Gelders Genootschap. De afgelopen drie jaar was ze voor een dag in de week de rechterhand van programmamaker Irene Edzes, die haar afscheid dan ook betreurt. Irene blikt met haar terug op haar tijd bij FASadE:

•    Je bent in 2020 begonnen bij FASadE. Wat zijn voor jou persoonlijk highlights geweest in de afgelopen periode?
Een van de leukste onderdelen van de afgelopen jaren was voor mij het project over het structuralisme! Deze architectuurstroming fascineerde me al een tijdje en het project heeft mijn voorliefde voor deze bijzondere architectuur alleen maar vergroot. Het resultaat was een prachtige expositie, een magazine, een architectuurcafé met o.a. Herman Hertzberger en een toffe routekaart door Amersfoort, Leusden en Hoevelaken. Maar ook de stadsbouwprijs die de afgelopen edities vorm heeft gekregen is een highlight. Het toont hoe mooi Amersfoort is en welke bijzonder gebouwen daar tweejaarlijks nieuw aan zijn toegevoegd. 

•    Op welke prestatie van de afgelopen jaren ben je trots?
Volgens mij zijn er redenen genoeg om trots te zijn op FASadE! Zelf ben ik vooral trots op de manier waarop we FASadE de afgelopen jaren op de kaart hebben gezet. Met bescheiden middelen hebben we er voor gezorgd dat er bijna maandelijks relevant programma was. Daarbij hebben we altijd een jaarprogramma neergezet waarbij zowel voor de professional als de algemeen geïnteresseerde mens voldoende activiteiten waren. De reeks van routekaarten die FASadE heeft ontwikkeld biedt verder een mooi overzicht van bijzondere projecten in de stad. Het maakt zichtbaar dat de stad vanuit verschillende invalshoeken bekeken kan worden waarbij steeds weer nieuwe elementen worden uitgelicht. Een reeks om trots op te zijn!

•    Hoe zie jij de rol van FASadE in het culturele palet van de stad?
Voor mij zijn architectuur en erfgoed onmiskenbaar verbonden met de culturele sector. Ik ben van mening dat FASadE juist een platform is om ook de burger te bereiken en te interesseren in ons landschap, de stedenbouw en de architectuur. We moeten ons niet enkel focussen op de professionals, maar juist de burgers meenemen in actuele vraagstukken. Binnen het culturele palet is FASadE een belangrijke toevoeging. Er wordt vanuit een ander standpunt gedacht dan de overige culturele instellingen en daarbij worden nieuwe invalshoeken getoond. Mede dankzij FASadE is er in Amersfoort een breed cultureel aanbod voor ieder wat wils!

•    Wat is je architectonische Amersfoortse favoriet?
Een lastige vraag want Amersfoort heeft vele bijzondere projecten. Door middel van de Stadsbouwprijs ben ik in aanraking gekomen met bijzondere nieuwbouw. Woonhuis Lichtenberg met de spectaculaire rieten kap, Het Platform waarbij oud- en nieuwbouw gecombineerd wordt of het kleine fabriekje waarmee duidelijk wordt gemaakt dat architectuur op kleine schaal ook van toegevoegde waarde kan zijn, blijven me bij. De Zonnehof, naar ontwerp van Rietveld, dat vaak wordt ingezet als locatie voor FASadE-activiteiten blijft ook altijd bijzonder. En natuurlijk mag de Stad van Cahen, wat wekelijks mijn werkplek was, niet in het rijtje ontbreken!
 
•    Je gaat je nu volledig storten op je werkzaamheden bij Het Gelders Genootschap. Met welke onderwerpen hou je je daar bezig?
Bij het Gelders Genootschap houd ik me met vele verschillende projecten bezig. Daar ben ik projectleider van het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland en draag ik onder andere bij aan kerkenvisies, haalbaarheidsonderzoeken en redengevende beschrijvingen. Daardoor kom ik met verschillende onderwerpen zoals religieus erfgoed, herbestemming en participatie in aanraking. Een persoonlijk focuspunt ligt op het erfgoed uit de post ’65 periode. Deze bijzondere periode in de architectuur krijgt steeds meer aandacht. En terecht! Want hoe gaan we om met projecten uit deze tijd? En hoe waarderen we deze?
 
•    Heb je aanbevelingen voor FASadE?
Ik denk dat er bij FASadE grote kansen liggen op het gebied van educatie. Wat mij betreft is het onwijs van belang om op jonge leeftijd al naar je omgeving te kijken. Door die blik mee te nemen ontstaat er op latere leeftijd meer waardering voor onze omgeving. In het huidige culturele veld en het lesaanbod op scholen ontbreekt een eerste aanraking met architectuur. FASadE zou hier op kunnen inspringen en voor dit eerste contact kunnen zorgen! 
 
•    Voor welke FASadE activiteiten blijf je terugkomen naar Amersfoort?
Een van mijn favoriete onderdelen van FASadE zijn de architectuurfilms in samenwerking met De Lieve Vrouw. Op een hele toegankelijke manier worden daarbij relevante onderwerpen uitgelicht. Een heerlijke manier om te ontspannen en gelijktijdig inhoudelijke kennis te vergaren!

Dank voor al je werkzaamheden en ruggespraak Lotte! De programmaraad van FASadE, de collega's bij Amersfoort-in-C en de Young Urban Professionals wensen je alle goeds voor de toekomst.

FASadE agendeert / Lees meer
FASadE gaat in gesprek over hedendaagse vraagstukken in de stad. Opgaven met betrekking tot architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp worden aangekaart en uitgelicht in debatten, lezingen en excursies. Kijk in onze agenda voor een overzicht van onze activiteiten!