Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap

Landschapsfilm 'Onder het maaiveld' met intro Linda Maring

Op donderdag 2 maart vertoont FASadE in samenwerking met filmtheater De Lieve Vrouw de landschapsfilm 'Onder het maaiveld ' (2023). De film toont een fascinerende ondergrondse reis waarin de kleine en microscopische wereld van de bodem tot leven wordt gebracht. De inleiding wordt verzorgd door Linda Maring, senior projectleider Urban Soil and Water Management bij Deltares. Zij zal in haar intro het verband leggen tussen verstedelijking en bodemkwaliteit.

Wist je dat een theelepeltje grond meer levende organismen bevat dan dat er mensen op aarde leven? Het bodemleven is heel belangrijk voor ons mensen, maar toch weten we bar weinig over dat ondergrondse leven. Een gezond bodemleven zorgt ervoor dat de aarde water kan vasthouden in natte tijden en opslaan voor droge tijden, koolstof kan opslaan en water kan zuiveren. Ook worden voedingsstoffen in de bodem gerecycled door bodemdieren en helpen ze bij natuurlijke plaagbestrijding. Een vitale bodem is essentieel voor de verduurzaming van voedselproductie en helpt ons in de strijd tegen klimaatverandering. Onder het Maaiveld laat het publiek kennismaken met die ongeziene wereld onder onze voeten.

De makers van Onder het Maaiveld (EMS Films/M&N Media Group), bekend van De Nieuwe Wildernis, zien de film als een nieuw verhaal over rewilding, maar dan op microniveau. In De Nieuwe Wildernis werden de grote grazers ingezet voor rewilding van een natuurgebied. Bij Onder het Maaiveld doet de ondergrondse natuur het werk en wordt duidelijk hoe deze in verbinding staat met ons leven bovengronds. Het onderwerp bleek wel een grote technische uitdaging. Hoe film je microscopisch kleine organismen zoals schimmels en bacteriën die ondergronds leven? Niet voor niets is dat niet eerder gedaan. In hun zoektocht is door de filmmakers samengewerkt met wetenschappers van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Naturalis, Wageningen University & Research (WUR), Micropia in ARTIS en tal van andere deskundigen. Daarnaast was ook het geluid van de bodem een grote uitdaging. Hoe klinkt de bodem? Samen met componisten René Meister en Eric Blom (Bear project) is gewerkt aan een indrukwekkende soundscape om de bezoeker onder te dompelen in een beeld- en geluidbeleving.

De film past in het programma dat FASadE maakt rond het thema 'verdroging van de natuur'. In het kader van de 75e verjaardag van DierenPark Amersfoort organiseert FASadE op 20 april het architectuurcafé 'Lang zal die leven' in de dierentuin. De verdroging van de natuur speelt ook bij de toekomstplannen van de dierentuin een niet te onderschatten rol.

Datum: donderdag 2 maart 2023
Tijd:
20.30 uur
Locatie:
Filmtheater De Lieve Vrouw, Lieve Vrouwestraat 13 Amersfoort

Tickets via De Lieve Vrouw

Sponsors met FASadE-kaartje kunnen telefonisch (033 422 65 55) of per mail (kassa@lievevrouw.nl) een ticket reserveren bij de kassa onder vermelding van sponsor FASadE. Voorafgaand aan de voorstelling kunnen ze tegen inlevering van hun sponsorkaartje hun gereserveerde vrijkaart ophalen.

Deze film is verbonden aan het programma Onder het Maaiveld, een driejarig project van IUCN NL, De Vlinderstichting, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en Wageningen University & Research (WUR). Samen werken zij aan een structurele verandering in de omgang met de bodem, die herstel van het bodemleven mogelijk maakt en het bodemleven op waarde schat. Het programma Onder het Maaiveld wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

FASadE agendeert / Lees meer
FASadE gaat in gesprek over hedendaagse vraagstukken in de stad. Opgaven met betrekking tot architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp worden aangekaart en uitgelicht in debatten, lezingen en excursies. Kijk in onze agenda voor een overzicht van onze activiteiten!