Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap

Leer Jong FASadE kennen: Kevin van Leeuwen

Kevin is afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit als landschapsontwerper, waarna hij snel begon met werken bij Adviesbureau Haver Droeze. Intussen neemt hij deel aan de Professionele Ervarings Periode (PEP) om de titel 'landschapsarchitect' te behalen. Daarnaast besteedt hij tijd aan De Jonge Honden van FASadE.

Waarom heb je voor je vak gekozen?

Ik wil mijn ontwerpzin inzetten om de leefomgeving voor mensen te verbeteren. Tegelijkertijd wil ik de natuurlijke omgeving respecteren en versterken. Woningen moeten binnen bereik zijn. En ook als woningen gedwongen kleiner worden, moeten deze leefbaar blijven in een omgeving waarbinnen mens en dier zich prettig voelen. Landschapsarchitectuur bevindt zich op het snijvlak van beide ambities.

Wat voor unieke invalshoek geef jij aan de Jonge Honden? 

Ik ben de enige landschapsarchitect binnen de Jonge Honden, hiermee wil ik mijn expertise in biodiversiteit en omgevingspsychologie delen. Ontwerpende disciplines hebben veel overlap, maar door de specifieke focus kan ik vaak andere inzichten delen. Persoonlijk vind ik het belangrijk dat ik verbinding kan leggen met andere jonge ontwerpers en die ervaringen uitwisselen. 

Binnenkort beginnen de Jonge Honden met de voorbereidingen voor de Stadsbouwprijs. Waarom vind je het belangrijk dat deze prijs word uitgereikt?

De Stadsbouwprijs Amersfoort maakt het mogelijk om te vieren wat er allemaal gebeurt in de stad. Het maakt het mogelijk om ambitieuze projecten in de schijnwerpers te zetten en daarmee ook toekomstige projecten aan te sporen en te inspireren.

Bekijk ook het interview met Kevin door gemeente Amersfoort.

FASadE agendeert / Lees meer
FASadE gaat in gesprek over hedendaagse vraagstukken in de stad. Opgaven met betrekking tot architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp worden aangekaart en uitgelicht in debatten, lezingen en excursies. Kijk in onze agenda voor een overzicht van onze activiteiten!