Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap

Architectuurcafé 'Mobiliteit en verstedelijking' - woensdag 4 okt

De komende jaren zullen duizenden woningen worden gebouwd in Amersfoort. De druk op de openbare ruimte is groot en wordt nog groter. De gemeente neemt daarom stappen om de auto terug te dringen. Het in de hele stad betaald parkeren levert momenteel verhitte discussies op. Hoe gaan mobiliteit en kwaliteit van openbare ruimte samen? Welke integrale visie op mobiliteit heeft Amersfoort? Kan met het adresseren van de mobiliteitsopgave worden voorkomen dat leefbaarheid, sociale cohesie en brede welvaart verder in het gedrang komen? Hierover gaat FASadE in gesprek tijdens het architectuurcafé “Mobiliteit en verstedelijking” op woensdagavond 4 oktober. 

Tijdens de avond komen verschillende aspecten van mobiliteit aan bod, zoals leefbaarheid, toegankelijkheid en sociale cohesie. De mobiliteitsopgave is complex en vraagt om een aanpak met visie. Want mobiliteitsgeluk voor iedereen krijg je niet zomaar voor elkaar. Like Bijlsma van het Planbureau voor de Leefomgeving vertelt over verstedelijking rondom stations en welke kansen en valkuilen daarbij spelen. Tanja Vonk van TNO gaat in op de maatschappelijke impact van mobiliteit en het belang van een heldere visie. 
 
Na twee korte inleidingen gaat Patrick van der Klooster in gesprek met Like Bijlsma, Tanja Vonk, de wethouder mobiliteit Tyas Bijlholt en Jeroen Ruitenbeek, supervisor voor de plannen “langs Eem en Spoor”. De vijf gebieden die samen Langs Eem en Spoor vormen, maken een grote verandering door. Hier moet een nieuw stadsgebied ontstaan met duizenden woningen en ruimte voor werken, groen en cultuur. 

De locatie van het architectuurcafé is niet toevallig gekozen. De Emmaüskerk ligt naast het Projectenhuis, waar plannen voor het gebied “Langs Eem en Spoor” worden getoond. Bezoekers van het architectuurcafé kunnen tijdens de inloop tussen 19.30 u en 20.00 uur even binnenwandelen om kennis te nemen van de plannen. Michiel Buursen voegt daar een vrolijke noot aan toe met zijn muzikale bijdrage. 

Programma
19.30 inloop in de Emmaüskerk, muziek door Michiel Buursen
19.30 uur -20.00 uur Mogelijkheid tot bezoek aan het naastgelegen projectenhuis Noordewierweg, waar informatie te vinden is over de projecten van “Langs Eem en Spoor”

20.00 uur start programma met Like Bijlsma van het Planbureau voor de Leefomgeving
20.20 uur Tanja Vonk van TNO 
20.30 u – 21.15 u ronde tafelgesprek onder leiding van Patrick van der Klooster met Tanja Vonk, Like Bijlsma, wethouder Bijlholt en supervisor Jeroen Ruitenbeek
22.15 uur  borrel

Bestel hier je ticket

Datum: woensdag 4 oktober 2023
Tijd: inloop, 19.30 uur - 22.15 uur
Locatie: Emmaüskerk Noordewierweg 131

NB Het is raadzaam om voor het drankje achteraf losse munten mee te nemen.

FASadE agendeert / Lees meer
FASadE gaat in gesprek over hedendaagse vraagstukken in de stad. Opgaven met betrekking tot architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp worden aangekaart en uitgelicht in debatten, lezingen en excursies. Kijk in onze agenda voor een overzicht van onze activiteiten!