Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap
bron: CoLA

Open brief Stichting CoLA aan staatssecretaris Uslu

Stichting Coördinatie Lokale Architectuurinitiatieven (CoLA)*  schreef samen met IABR een open brief aan staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media. Aanleiding is de motie van Tweede Kamerlid Sandra Beckermann (SP) op 21 juni jl. met daarin de vraag om onderzoek te doen naar een mogelijke terugkeer van een Nationaal Architectuurinstituut.

FASadE maakt onderdeel uit van Stichting CoLA en ondersteunt het initiatief waarin aandacht wordt gevraagd voor bestaande culturele netwerken en infrastructuur. Architectuur heeft culturele impact. De oproep om structurele steun en zichtbaarheid hiervoor ligt FASadE na aan het hart. Net als het pleidooi voor een stevige inbedding van architectuurcentra in het landelijke cultuurbeleid.

Op 20 september spreekt CoLA met OCW.

Op 12 oktober spreekt CoLA met de staatssecretaris.

Zie ook de website van Arcam: Vele stemmen maken landelijk architectuurbeleid sterk!: met links naar moties, reacties, persreacties en een lijst van alle architectuurinitiatieven. 

* Stichting Coördinatie Lokale Architectuurinitiatieven (CoLA) is een initiatief van ABC Architectuurcentrum Haarlem, Arcam Architectuurcentrum Amsterdam en AIR - Architectuur Instituut Rotterdam. 

foto: Fred Ernst
FASadE agendeert / Lees meer
FASadE gaat in gesprek over hedendaagse vraagstukken in de stad. Opgaven met betrekking tot architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp worden aangekaart en uitgelicht in debatten, lezingen en excursies. Kijk in onze agenda voor een overzicht van onze activiteiten!