Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap

Open Oproep Nieuwe Wegen naar Welzijn

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseert de Open Oproep Nieuwe Wegen naar Welzijn. Voor ruimtelijk ontwerpers die met overheden, belanghebbenden en deskundigen willen werken aan de mobiliteitsopgave in Nederland. De centrale vraag van deze oproep is hoe mobiliteit kan worden ingezet als middel om de kwaliteit van leven van íedereen te verbeteren. De deadline voor aanvragen is 27 februari 2023. In eerste instantie wordt gevraagd om een beknopte aanvraag via een projectcanvas.

Een duurzame mobiliteitstransitie heeft nieuwe denk- en oplossingsrichtingen nodig voor stedelijk en landelijk gebied. Integraal multidisciplinair en vanuit nieuwe coalities. Toenemende druk op de betaalbaarheid, toegankelijkheid en beschikbaarheid van mobiliteit, confronteert een groeiend aantal mensen met vervoersarmoede. Daarnaast spelen negatieve effecten op de openbare ruimte. Meedenken? Deelnemen aan een breakoutsessie? Meld je aan voor een regionale werkbijeenkomst.

Regionale werkbijeenkomsten worden georganiseerd op 17 januari a.s. door Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol, en op 20 januari a.s. door BLASt in Breda in samenwerking met Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

 

FASadE agendeert / Lees meer
FASadE gaat in gesprek over hedendaagse vraagstukken in de stad. Opgaven met betrekking tot architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp worden aangekaart en uitgelicht in debatten, lezingen en excursies. Kijk in onze agenda voor een overzicht van onze activiteiten!