Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap

Terugblik filmavond met Paul Meurs

Wederom een volle grote zaal bij filmtheater De Lieve Vrouw tijdens de vertoning van de architectuurdocumentaire 'Skin of Glass'. Enthousiaste reacties waren er op de film en op de boeiende inleiding door architect-onderzoeker Paul Meurs. Hij kent de stad Sao Paulo bijzonder goed en voorzag de film met zijn introductie van een relevant ruimtelijk en sociaal-cultureel kader. Hij sprak over de teloorgang van het optimisme dat de moderne architectuur typeerde, maar ook over hoe het moderne wonen in de jaren '20 in Sao Paulo leidde tot boeiende nieuwe woonvormen. En hoe er ondanks moeilijke politieke omstandigheden ook voorbeeldige projecten zijn gerealiseerd, zoals het museum voor moderne kunst door de beroemde architect Lina Bo Bardi.

De indrukwekkende documentaire van Denise Zmekhol toont de gevolgen van een woningmarkt waar overheidssturing vrijwel ontbreekt en particulier geld en macht domineert. Een gelaagde film, waarin op typisch Braziliaanse wijze uitgesponnen persoonlijke verhalen en grote gebeurtenissen met elkaar zijn verweven. Met dank aan de gastvrijheid van filmtheater De Lieve Vrouw.

FASadE agendeert / Lees meer
FASadE gaat in gesprek over hedendaagse vraagstukken in de stad. Opgaven met betrekking tot architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp worden aangekaart en uitgelicht in debatten, lezingen en excursies. Kijk in onze agenda voor een overzicht van onze activiteiten!