Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap
 foto: SVE/SIESTA

Tip: Boek 'Vanaf de Eem gezien'

Met de vraag ‘Wat betekent de Eem voor u?’ hebben Stichting Vrienden van de Eemhaven (SVE) en Stichting Industrieel Erfgoed in de Stad Amersfoort (SIESTA) met veel geïnteresseerden en instanties gesproken over de toekomst van de Eem. Nu de oude industriële havenactiviteiten steeds meer zijn verdwenen en de transformatie van het Eemgebied naar een nieuwe woon- en werkomgeving flink op gang komt, is de vraag aan de orde welke nieuwe betekenis de Eem daarin kan en moet krijgen. Het gaat niet alleen om de betekenis voor het transformatiegebied zelf, maar ook voor de stad Amersfoort als geheel. De levensader van voorheen met aanliggend stroomgebied krijgt een geheel nieuwe aanblik. Het gaat om landschap, cultuur, recreatie, pleziervaart en watersport, die samen met wonen en werken aan de Eem aan Amersfoort een nieuw gezicht zullen geven.

Het boek "Vanaf de Eem gezien' geeft een beeld van de vele ideeën en aanbevelingen die uit de gesprekken naar voren zijn gekomen. Van harte aanbevolen als inspiratie voor iedereen die op een of andere manier betrokken is bij de opgave om het Eemgebied nieuwe inhoud en kleur te geven! Het boek kan besteld worden door een eMail te sturen aan: penningmeester@stichtingvriendenvandeeemhaven.nl

Foto: SVE/SIESTA Foto: SVE/SIESTA
FASadE agendeert / Lees meer
FASadE gaat in gesprek over hedendaagse vraagstukken in de stad. Opgaven met betrekking tot architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp worden aangekaart en uitgelicht in debatten, lezingen en excursies. Kijk in onze agenda voor een overzicht van onze activiteiten!