Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap

Tip: 'De boezem voor het voetlicht' H+N+S Landschapsarchitecten

Het in Amersfoort gevestigde landschapontwerpbureau H+N+S heeft recent de film ‘De boezem voor het voetlicht’ gemaakt. Het is een gefilmd portret van een tot nu toe tamelijk onderbelicht onderdeel van het watersysteem van West-Nederland. Het verhaal van de boezem wordt verteld aan de hand van gesprekken met medewerkers van waterschappen en ontwerpers. In een zevental episoden passeert een aantal zaken rond het boezemsysteem de revue - zoals de fragiliteit, de onbedoelde schoonheid en de uitgestrektheid van het geheel - en wordt de urgentie van het toekomstbestendig maken van de boezem in het licht van klimaatverandering benadrukt.

De boezem voor het voetlicht from H+N+S Landschapsarchitecten on Vimeo.


Eerder bracht FASadE de Waterkaart Amersfoort uit, waaraan H+N+S een inhoudelijke bijdrage leverde.

FASadE agendeert / Lees meer
FASadE gaat in gesprek over hedendaagse vraagstukken in de stad. Opgaven met betrekking tot architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp worden aangekaart en uitgelicht in debatten, lezingen en excursies. Kijk in onze agenda voor een overzicht van onze activiteiten!