Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap
Het Hallehuis in Amersfoort, foto: Dirk Verwoerd

TIP: Mini-symposium Collectief Wonen in Amersfoort

Op woensdagavond 16 november organiseerde Marc van Leent namens de initiatiefgroep Landgoed Blom een minisymposium Collectief Wonen in Amersfoort. Tijdens deze avond is verkend welke vormen van collectief wonen er zijn en en wat deze Amersfoort kunnen brengen. Welke woonkwaliteit kunnen collectieve woonvormen opleveren? Is er een kritische massa te definieren om een initiatief duurzaam te kunnen laten functioneren? Is er regie nodig en hoe geef je daar vorm aan? Is collectief wonen een vorm van preventieve zorg?

In Buitenhuis Blom kwamen komen aan het woord:

- Yvonne Witter. Zij is expert bij kenniscentrum ZorgSaamWonen: 'ontmoetingsgericht ontwerpen'
- Joost van Alkemade. Hij is initiatiefnemer van de Soesterhof: it takes a village (buurt) to raise a child
- Paula Hollander: bewoner van Hof der Toekomst in Kattenbroek: sommige toewijzingsregels zitten in de weg  
- Marik van den Berg - bewoner van De Pionier:  in de Pionier ontwikkelen sommige vragers zich tot dragers.
- Barbara Bastiaansen: initiatiefnemer en bewoner CPO Het Boekhuis: ga op pad met elkaar; desnoods om te ontdekken wat je niet wilt

Hierna volgd een gesprek met wethouder voor Wonen Astrid Janssen en directeur/bestuurder Omnia Wonen Peter Toonen onder leiding van Irene Edzes.

•    Astrid Janssen (wethouder Wonen van gemeente Amersfoort); collectieve woonvormen zijn krachtbronnen voor buurt en stad
•    Peter Toonen (directeur Omnia Wonen); creëer bij collectieve woonvormen ruimte voor mensen die minder sociaal vaardig en initiatiefrijk zijn
•    Irene Edzes (Fasade) als gespreksleider; vergeet de architectuur niet

Tijd: Inloop vanaf 19.00 uur, Start: 19.30 uur, Eind: 21.30 uur.
Adres: Buitenhuis Blom, Barchman Wuytierslaan 51, 3819 AB Amersfoort

Soesterhof in Amersfoort, bron Archi3o De Pionier in Amersfoort, bron: Plegt-Vos Hof der Toekomst in Amersfoort, bron: funda.nl
FASadE agendeert / Lees meer
FASadE gaat in gesprek over hedendaagse vraagstukken in de stad. Opgaven met betrekking tot architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp worden aangekaart en uitgelicht in debatten, lezingen en excursies. Kijk in onze agenda voor een overzicht van onze activiteiten!